Support Group Olympus (2021)

Support Group Olympus (2021)


ไอเอ็ม: 6.7
ระยะเวลา:120 นาที
อดีตเทพเจ้ากรีกสองสามองค์ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราในสังคมปกติโดยไม่มีอำนาจใดๆ หลงเหลืออยู่ ถูกบังคับให้เข้ารับการบำบัดแบบกลุ่มด้วยกันเพื่อรับเงินสวัสดิการต่อไป