Suzume (2022)

Suzume (2022)


ไอเอ็ม: 7.8
ระยะเวลา:123 นาที
Suzume วัย 17 ปี สูญเสียแม่ตั้งแต่ยังเด็ก ระหว่างทางไปโรงเรียน เธอได้พบกับชายหนุ่มลึกลับ แต่ความอยากรู้อยากเห็นของเธอทำให้เกิดหายนะที่เป็นอันตรายต่อประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่น ซูซูเมะจึงออกเดินทางเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง