The Act of Killing (2012) ฆาตกรรมจำแลง

The Act of Killing (2012) ฆาตกรรมจำแลง


ไอเอ็มดีบี: 8.2
ระยะเวลา:115 นาที
ในสถานที่ซึ่งฆาตกรได้รับการเฉลิมฉลองในฐานะวีรบุรุษ ผู้สร้างภาพยนตร์เหล่านี้ท้าทายผู้นำหน่วยสังหารที่ไม่สำนึกผิดให้แสดงบทบาทของตนในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ผลลัพธ์ที่ได้คือการเดินทางในโรงภาพยนตร์ที่เหนือจริง ไม่เพียงแต่ในความทรงจำและจินตนาการของฆาตกรสังหารหมู่เท่านั้น แต่ยังไปสู่ระบอบการคอร์รัปชั่นและการไม่ต้องรับโทษที่ซ้ำซากจำเจอีกด้วย