The After (2023)

The After (2023)


IMDB: 6.4
ระยะเวลา: 18 นาที
หลังจากสูญเสียสมาชิกครอบครัวจากอาชญากรรมที่รุนแรง คนขับรถแชร์ที่ถูกทุบหักหัวใจมันได้รับผู้โดยสารที่บังเกิดให้เขาต้องเผชิญกับความเศร้าใจของเขา