The Amazing Maurice (2022) มอริซมหัศจรรย์ (2022)

The Amazing Maurice (2022) มอริซมหัศจรรย์ (2022)


ไอเอ็ม: 6.5
ระยะเวลา:93 นาที
ทุกเมืองใน Discworld รู้เรื่องราวเกี่ยวกับหนูและนักเป่าปี่ และมอริซ แมวตัวผู้ที่ฉลาดข้างถนน นำกลุ่มเพื่อนรักที่มีการศึกษา ไพเพอร์บวกหนูเท่ากับเงินจำนวนมาก จนไปเจอคนที่เล่นเพลงอื่น ตอนนี้มอริซและหนูของเขาต้องเรียนรู้แนวคิดใหม่: ความชั่วร้าย…