The Bloody Hundredth (2024)

The Bloody Hundredth (2024)


ไอเอ็มดีบี: 7.7
ระยะเวลา:63 นาที
พบกับนักบินในชีวิตจริงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ Masters of the Air เมื่อพวกเขาแบ่งปันเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจและการเปลี่ยนแปลงของ 100th Bomb Group