The Boarding School Murders (2024)

The Boarding School Murders (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6.1
ระยะเวลา:86 นาที
แฟรงกี้ได้รับโอกาสออกจากบ้านอุปถัมภ์เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนประจำสุดพิเศษในสวิส อย่างไรก็ตาม โอกาสของชีวิตมาพร้อมกับราคาที่อันตรายเมื่อเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งของเธอถูกฆาตกรรม และทุกคนต่างโทษเธออย่างรวดเร็ว