The Book of Clarence (2024)

The Book of Clarence (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6
ระยะเวลา:129 นาที
คลาเรนซ์ต้องดิ้นรนเพื่อหาชีวิตที่ดีขึ้นให้กับครอบครัวของเขา ขณะเดียวกันก็ต่อสู้เพื่อปลดหนี้ ด้วยความหลงใหลในพลังและรัศมีภาพของพระเมสสิยาห์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์และอัครสาวกของพระองค์ เขาจึงยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อกำหนดเส้นทางสู่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ และท้ายที่สุดก็ค้นพบว่าพลังแห่งความเชื่อแห่งการไถ่บาปอาจเป็นทางออกเดียวของเขา