The Boss Baby Back in Business (Series 2018) บอสเบบี้ นายใหญ่คืนวงการ

The Boss Baby Back in Business (Series 2018) บอสเบบี้ นายใหญ่คืนวงการ


IMDB: 6.3
ระยะเวลา:97 นาที
เรื่องราวเกี่ยวกับการมาถึงของทารกใหม่ส่งผลต่อครอบครัวอย่างไร เล่าจากมุมมองของนักเล่าเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างทิม เด็กวัย 7 ขวบที่มีจินตนาการล้ำเลิศ