The Brave (2019) ลาซารัต อันตรายที่ซ่อนอยู่

The Brave (2019) ลาซารัต อันตรายที่ซ่อนอยู่


IMDb: 5.0
เรื่องย่อ: The Brave (2019) ลาซารัต อันตรายที่ซ่อนอยู่ เขย่าขวัญแอ็คชั่นจากเหตุการณ์ชีวิตจริงที่ตั้งอยู่ในยุโรปโดยเฉพาะในใจกลางของแอลเบเนีย ภาพยนตร์ที่จะทำให้ผู้ชมภาพยนตร์ต้องนั่งติดขอบ ผู้ชมจะถูกส่งไปยังโลกที่ต่ำต้อยของยาเสพติดอาชญากรรมการหลอกลวงความประพฤติเสื่อมเสียและอันตรายที่ซุ่มซ่อนอยู่ทุกซอกทุกมุม