The Burial (2023)

The Burial (2023)


ไอเอ็มดีบี: 7.1
ระยะเวลา:126 นาที
ทนายความช่วยเจ้าของงานศพกอบกู้ธุรกิจครอบครัวของเขาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ ด้วยความพยายามที่จะนำเสียงสะท้อนมาสู่คดีที่แห้งแล้ง ทนายความจึงขุดค้นเครือข่ายที่ซับซ้อนเกี่ยวกับเชื้อชาติ อำนาจ และการกดขี่ ซึ่งบังคับให้ทุกคนต้องตรวจสอบอคติ