The Chef, The Actor, The Scoundrel (2013)

The Chef, The Actor, The Scoundrel (2013)


ไอเอ็มดีบี: 5.6
ระยะเวลา:108 นาที
ในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง ประเทศจีนได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของอหิวาตกโรคเนื่องจากญี่ปุ่นใช้เป็นอาวุธชีวภาพ เจ้าหน้าที่จีนสี่คนจับนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นและผู้คุ้มกันของเขา และสอบปากคำพวกเขาโดยงิ้วจีนเพื่อรับสูตรวัคซีน เขียนโดย tom0902000