The Conference (2023)

The Conference (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.9
ระยะเวลา:98 นาที
การประชุมสร้างทีมสำหรับพนักงานเทศบาลซึ่งกลายเป็นฝันร้ายเมื่อข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันเริ่มแพร่สะพัดและสร้างความเสียหายให้กับสภาพแวดล้อมการทำงาน ในเวลาเดียวกัน บุคคลลึกลับก็เริ่มสังหารผู้เข้าร่วม