The Cosmos Sisters (2022) คอสมอสซิสเตอร์

The Cosmos Sisters (2022) คอสมอสซิสเตอร์


ไอเอ็ม: 3.8
ระยะเวลา:78 นาที
ตอนนี้พวกเขาอายุ 20 ปลายๆ อดีตเพื่อนร่วมวงสองคนและเพื่อนซี้กลับมาพบกันอีกครั้งที่บ้านเกิดและตัดสินใจนำวงกลับมารวมกันอีกครั้ง