The Crickets Dance (2020)

The Crickets Dance (2020)


IMDB: 5.6
ระยะเวลา: 91 นาที
นักกฎหมายชาวใต้แองจี ลอเรนซ์ กำลังค้นหาเจ้าของที่ถูกต้องของสมุดบันทึกที่พบจากบ้านยังคงมาจากยุคก่อนสงครามที่เธอมีมรดก สมุดบันทึกนี้เต็มไปด้วยปริศนาและประวัติศาสตร์ อาจจะนำเธอสู่อนาคตที่เธอฝันถึงอยู่ตลอดเวลา.