The Danish Girl (2015)

The Danish Girl (2015)


ไอเอ็มดีบี: 7.1
ระยะเวลา:120 นาที
เมื่อเกอร์ดา เวเกเนอร์ขอให้สามีของเธอ Einar มาเป็นนางแบบภาพบุคคล Einar ค้นพบคนที่เธอควรจะเป็น และเริ่มใช้ชีวิตของเธอในฐานะ Lili Elbe เมื่อตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ และด้วยความรักและการสนับสนุนจากเกอร์ดา ลิลี่จึงเริ่มต้นการเดินทางที่ก้าวล้ำในฐานะผู้บุกเบิกบุคคลข้ามเพศ