The Desert Said Dance (2021) ทะเลทรายกล่าวว่าการเต้นรำ

The Desert Said Dance (2021) ทะเลทรายกล่าวว่าการเต้นรำ


ไอเอ็ม: 7.2
ระยะเวลา:103 นาที
ทุกคนสามารถเข้าสู่ Baja 1000 ได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำสำเร็จ บางคนยังแกร่งไม่พอ บางคนไม่มีจักรยานที่อึดพอ และบางคนทำพลาดจนต้องออกจากการแข่งขัน บางครั้งน่าเศร้าตลอดไป นี่คือสถานที่ที่ความฝันไปตาย วิสัยทัศน์และความหวังที่ยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้น แต่ไม่ค่อยยั่งยืน ทะเลทรายมีเสน่ห์ลึกลับ มีอิสระ ความสันโดษ และโอกาส ทะเลทรายคือผืนผ้าใบแห่งชีวิตที่ไม่อาจให้อภัยได้ และนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะของการแข่งกับมันและต่อกรกับมัน