The Devil on Trial (2023)

The Devil on Trial (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.4
ระยะเวลา:82 นาที
สำรวจครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นที่ “การครอบครองของปีศาจ” ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันการพิจารณาคดีฆาตกรรมในสหรัฐฯ รวมถึงเรื่องราวโดยตรงของการถูกกล่าวหาว่ามีปีศาจสิงและการฆาตกรรมที่น่าตกใจ เรื่องราวสุดพิเศษนี้สะท้อนถึงความกลัวของเราต่อสิ่งที่ไม่รู้