The Elephant Queen (2019) อัศจรรย์ราชินีแห่งช้าง

The Elephant Queen (2019) อัศจรรย์ราชินีแห่งช้าง


IMDB: 7.8
ระยะเวลา:96 นาที
เข้าร่วมกับ Athena หัวหน้าเผ่าผู้ยิ่งใหญ่ในขณะที่เธอนำฝูงช้างของเธอข้ามภูมิประเทศแอฟริกาที่ไม่อาจให้อภัยได้