The End of the Tour (2015) ติดตามชีวิตของนักเขียนเดวิด ฟอสเตอร์ วอลเลส

The End of the Tour (2015) ติดตามชีวิตของนักเขียนเดวิด ฟอสเตอร์ วอลเลส


IMDb: 7.4
เรื่องย่อ: ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามชีวิตของนักเขียนเดวิด ฟอสเตอร์ วอลเลส เจ้าของผลงานเรื่อง Infinite Jest ซึ่งฆ่าตัวตายในปี 2008
ระหว่างเดินสายโปรโมทหนังสือของเขาในช่วงต้นของการมี ชื่อเสียง วอลเลสมีนักข่าวของนิตยสารโรลลิงสโตนติดตามไปด้วย ชื่อว่าเดวิด ลิปสกี
และระหว่างการเดินทางนั้น ความอิจฉาและการแข่งขันก็เกิดขึ้นระหว่างนักเขียนทั้ งสองขณะที่พวกเขาคุยกันเรื่องผู้หญิง ความกดดัน
และข้อดีข้อเสียของการมีชื่อเสียง สร้างจากเรื่องจริง!!!