The Exorcist III (1990) เอ็กซอร์ซิสต์ 3 สยบนรก

The Exorcist III (1990) เอ็กซอร์ซิสต์ 3 สยบนรก


IMDb: 6.3
เรื่องย่อ: หลังจากภาคแรก 15 ปี มีการฆ่าต่อเนื่องเกิดขึ้น สารวัตรคินเดอร์แมน (George C. Scott) เลยเข้ามาสืบคดีนี้ และผู้ที่ต้องสังสัยก็คือ ฆาตกรที่ชื่อว่า เดอะ เจมินาย คิลเลอร์ (Brad Dourif) แต่จะเกี่ยวกับหมอผีเอ็กซอร์ซิสต์ได้ยังไง ต้องติดตาม