The God Plant (2018)

The God Plant (2018)


ไอเอ็มดีบี: 6.2
ระยะเวลา:109 นาที
สารคดีเรื่องนี้มุ่งหวังที่จะเป็นสุดยอดโอดิสซีย์ของการสำรวจกัญชาและการใช้กัญชาโดยเริ่มตั้งแต่การก่อตัวของระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ในน้ำทะเลธรรมดา ไปจนถึงการใช้ในช่วงแรก ประโยชน์ทางการแพทย์ของพืช และการเข้าสู่การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามกฎหมายสมัยใหม่ทั่วโลก ในกรณีที่ภาษีที่สร้างขึ้นนับพันล้านสามารถนำไปลงทุนกลับคืนสู่โรงพยาบาล ถนน หน่วยดับเพลิง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โครงการชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย