The Hanging Sun (2022) พระอาทิตย์ทรงกลด

The Hanging Sun (2022) พระอาทิตย์ทรงกลด


ไอเอ็ม: 5.2
ระยะเวลา:93 นาที
ระหว่างที่หลบหนีจากนายจ้างเก่า นักฆ่าที่ไม่เต็มใจได้แสวงหาที่หลบภัยในหมู่บ้านห่างไกลที่ซึ่งเขาต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ทดสอบธรรมชาติที่แท้จริงของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขา