The Invoking (2013) บ้านสยองวันคืนโหด

The Invoking (2013) บ้านสยองวันคืนโหด


IMDb: 2.9
เรื่องย่อ: หลังจากที่ซาแมนธาได้รับมรดกเป็นบ้านใน
ชนบทที่ตกทอดม าจากครอบครัวที่เธอไม่เคยรู้ว่ามี
เธอจึงชักชวนเพื่อนๆไปตรวจเยี่ยมบ้านที่เป็นทรัพย์สิ นของเธอ
แต่เพียงไม่นานหลังจากที่เดินทางมาถึง
ซาแมนธาเริ่มสัมผัสได้กับความสยองขวัญจากความลับที่ถ
ูกเก็บซ่อนไว้ในบ้านหลังนี้ และถูกห้อมล้อมไปด้วยดวงวิญญาณร้าย
ที่ถูกปลุกขึ้นมาโดยปีศาจจากอดีตเพื่อเป็นฝันร้ายที่ สุดของทุกคน