The Kill Room (2023)

The Kill Room (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.4
ระยะเวลา:98 นาที
นักฆ่า เจ้านาย พ่อค้างานศิลปะ และแผนการฟอกเงินที่บังเอิญเปลี่ยนมือสังหารให้กลายเป็นคนมีชื่อเสียงในชั่วข้ามคืน ซึ่งบังคับให้เธอต้องเล่นในโลกศิลปะกับยมโลก