The Kill Room (2023)

The Kill Room (2023)


IMDB: 5.4
ระยะเวลา: 98 นาที
นี่เป็นเรื่องราวของมือประท้วง, หัวหน้าของเขา, นักค้าของภาพศิลปะและแผนการฟอกเงินที่กลายเป็นความสำเร็จในการแนวอวันการสะเทือนในแทบทัน ซึ่งทำให้เธอต้องสู้คดีศิลปะกับอาชญากรระดับโลกใต้โลกอย่างมีกันตร์.