The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders (2023)

The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.4
ระยะเวลา:111 นาที
ระหว่างปี 1998 ถึง 2005 คลื่นของการฆาตกรรมมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงสูงอายุในเม็กซิโกซิตี้ ทำให้เกิดการตามล่าและจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุด