The Last Daughter (2023)

The Last Daughter (2023)


ไอเอ็ม: 8.6
ระยะเวลา:90 นาที
ความทรงจำแรกของ Brenda คือการเติบโตขึ้นมาในครอบครัวอุปถัมภ์สีขาวที่น่ารัก ก่อนที่เธอจะถูกพาตัวกลับไปหาครอบครัวอะบอริจินของเธอ หลายทศวรรษต่อมา เธอรู้สึกขาดการติดต่อจากทั้งสองซีกของชีวิต เธอจึงออกตามหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่เธอขาดการติดต่อไป ระหว่างทางเธอได้เปิดเผยความลับที่ฝังลึกมานาน คำโกหกของรัฐบาล และความเป็นไปได้ของสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครอบครัวและวัฒนธรรม