The Laws of Thermodynamics (2018) ฟิสิกส์แห่งความรัก

The Laws of Thermodynamics (2018) ฟิสิกส์แห่งความรัก


IMDb: 6.0
เรื่องย่อ: นักฟิสิกส์คนหนึ่งใช้กฎของอุณหพลศาสตร์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ แต่ทฤษฎีนี้อาจมีข้อบกพร่องเมื่อต้องนำมาใช้กับชีวิตรักของตัวเอง