The Middle: Cascadia Guides (2022) กลาง: ไกด์ Cascadia

The Middle: Cascadia Guides (2022) กลาง: ไกด์ Cascadia


ไอเอ็ม: 5.1
ระยะเวลา:77 นาที
เรื่องราวของนักยูเอฟโอในรัฐโอเรกอนชื่อเทอร์รี ลินช์ ผู้เคยพบเห็นยานยูเอฟโอขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิดในปี 2561 และตอนนี้นำเรื่องราวการพบเห็นจำนวนมากในพื้นที่มารวมกัน ความเชื่อมโยงกับธรณีวิทยาและธรณีภาพที่พบบนยอดเขา