The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024)

The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024)


ไอเอ็มดีบี: 7.8
ระยะเวลา:120 นาที
ในปี 1940 วินสตัน เชอร์ชิลล์และเอียน เฟลมมิงได้ก่อตั้งองค์กรการต่อสู้ลับสำหรับกองทัพอังกฤษที่เปลี่ยนแปลงแนวทางของสงครามโลกครั้งที่สอง และกำหนดลักษณะหน่วยปฏิบัติการรบสีดำสมัยใหม่ล่วงหน้าด้วยเทคนิคการต่อสู้ที่ “ไม่สุภาพ” ที่แหวกแนวและ “ไม่สุภาพ” โดยสิ้นเชิงกับพวกนาซี