The New Boy (2023)

The New Boy (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.2
ระยะเวลา:116 นาที
ในออสเตรเลียช่วงทศวรรษ 1940 เด็กชายกำพร้าชาวอะบอริจินวัย 9 ขวบเดินทางมาถึงอารามอันห่างไกลที่ดูแลโดยแม่ชีผู้ทรยศ และการปรากฏตัวของเขารบกวนโลกที่มีความสมดุลอันละเอียดอ่อนของมัน