The Old Way (2023) ทางเก่าเพื่อแก้แค้น

The Old Way (2023) ทางเก่าเพื่อแก้แค้น


ไอเอ็ม: 5.3
ระยะเวลา:95 นาที
มือปืนชราและลูกสาวของเขาต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากอดีต เมื่อลูกชายของชายที่เขาสังหารเมื่อหลายปีก่อนมาถึงเพื่อแก้แค้น