The Omicron Killer (2024)

The Omicron Killer (2024)


ไอเอ็มดีบี: N/A
ระยะเวลา:97 นาที
ฆาตกรต่อเนื่องจอมเลียนแบบออกอาละวาดเพื่อพิสูจน์ว่าเขามีอันตรายถึงชีวิตยิ่งกว่าต้นฉบับ สื่อต่างเรียกเขาว่า The Omicron Killer