The Other Zoey (2023)

The Other Zoey (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6
ระยะเวลา:91 นาที
Zoey Miller นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่ไม่สนใจเรื่องความรักโรแมนติก ชีวิตของเธอพลิกผันเมื่อ Zack นักฟุตบอลชื่อดังของโรงเรียน ความจำเสื่อมและเข้าใจผิดว่า Zoey เป็นแฟนสาวของเขา