The Perfect Host (2011) โฮสต์ที่สมบูรณ์แบบ

The Perfect Host (2011) โฮสต์ที่สมบูรณ์แบบ


ไอเอ็ม: 6.7
ระยะเวลา:93 นาที
อาชญากรที่หลบหนีเข้าไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำผิดที่ซึ่งเจ้าภาพไม่มีอะไรนอกจากเรื่องธรรมดา