The Rat Catcher (2023) คนจับหนู

The Rat Catcher (2023) คนจับหนู


ไอเอ็มดีบี: 6.7
ระยะเวลา:17 นาที
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอังกฤษ นักข่าวและช่างเครื่องฟังคนดักจับแมลงอธิบายแผนการอันชาญฉลาดของเขาในการเอาชนะเหยื่อ