The Roof (2023) เดอะรูฟ

The Roof (2023) เดอะรูฟ


ไอเอ็มดีบี: 7.3
ระยะเวลา:20 นาที
หลังจากถูกส่งไปอยู่กับปู่ วัยรุ่นไชแอนน์ได้ค้นพบความเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชนของเขาในแบบที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้