The Ruthless (2019) คนใหญ่ต้องโหด

The Ruthless (2019) คนใหญ่ต้องโหด


IMDb: 6.3
เรื่องย่อ: เด็กหนุ่มวัยรุ่นหัวแข็งเติบโตขึ้นมาเป็นอาชญากรที่ม ักใหญ่ใฝ่สูงที่สุดคนหนึ่งในมิลาน ในยุคทองของมาเฟียเอ็นดรังเกตาช่วงยุค 1980