The Score (2021)

The Score (2021)


IMDB: 5
ระยะเวลา: 100 นาที
สองคนชายที่กลางแจ้งไม่มาก ไมค์และทรอย อยู่ในภารกิจ – งานที่พวกเขาคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของพวกเขา ที่ร้านกาแฟข้างทาง ในขณะที่พวกเขารอรับของตัวเอง ทรอยตกหลงในรักกับพนักบริการเสริฟ์ส คือเลีย และเริ่มสงสัยถึงความเลือนแลของชีวิตของเขา.