The Sintern (2024)

The Sintern (2024)


ไอเอ็มดีบี: 5.4
ระยะเวลา:98 นาที
หญิงสาวผู้มุ่งมั่นในการแก้แค้นเข้าทำงานเป็นเด็กฝึกงานที่โบสถ์ใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อเปิดเผยความลับดำมืดแก่ศิษยาภิบาลที่ทุจริต