The Stratum (2023)

The Stratum (2023)


ไอเอ็มดีบี: 4.6
ระยะเวลา:98 นาที
ในปี 2057 ซีอีโอผู้โลภได้เข้าควบคุมโลก และขึ้นอยู่กับลูกสาวหัวรั้นของเขาและแฮ็กเกอร์ไซเบอร์พังก์ที่จะช่วยมนุษยชาติ