The Volcano: Rescue from Whakaari (2022)

The Volcano: Rescue from Whakaari (2022)


IMDB: 7.4
ระยะเวลา: 97 นาที
ภาพยนตร์นี้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดการปะทุศรัตว์เปล่า Whakaari / White Island ในการระเบิดในปี 2019 ที่สูญเสียชีวิตถึง 22 คน ภาพยนตร์นี้เล่าเหตุการณ์ในวันหนึ่งเมื่อคนธรรมดาต้องทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาเพื่อวางสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นอันน่าเศร้าในบริบทที่กว้างขึ้นของธรรมชาติ, ความทนทาน, และความเป็นมนุษย์ที่เราแบ่งปัน.