The Warriors (1979) แก็งค์มหากาฬ


IMDB: 7.5
ระยะเวลา:93 นาที
ไซรัส หัวหน้าแก๊งที่มีชื่อเสียงเรียกประชุมแก๊งในนิวยอร์กเพื่อยุติสงครามสนามหญ้าและเข้ายึดครองเมือง ในการประชุม ผู้นำคู่แข่งฆ่าไซรัส แต่แก๊ง Coney Island ที่เรียกว่า Warriors ถูกกล่าวหาอย่างผิด ๆ ว่าไซรัสเสียชีวิต ก่อนที่คุณจะรู้ตัว ตำรวจและนักเลงทุกคนในเมืองต่างก็ร้อนรนในการตามล่าของ Warriors