The Womb (2022) มดลูก

The Womb (2022) มดลูก


ไอเอ็ม: 6.3
ระยะเวลา:115 นาที
ขาดเงินสดและที่อยู่อาศัย ผู้หญิงคนหนึ่งตกลงที่จะให้คู่สามีภรรยาสูงอายุดูแลเธอและลูกในท้อง โดยหารู้ไม่ว่าพวกเธอมีแผนชั่วร้ายที่เกี่ยวข้องกับลูกชายคนเดียวของพวกเขา