Theater Camp (2023)

Theater Camp (2023)


ไอเอ็ม: 7.4
ระยะเวลา:93 นาที
หลังจากที่ผู้ก่อตั้งค่ายละครเส็งเคร็งทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กผู้ไม่ย่อท้อและเป็นที่รัก ตกอยู่ในอาการโคม่า ทีมงานนอกรีตต้องร่วมมือกับลูกชาย “พี่ชายสายลับ” ที่ไร้เดียงสาของเธอเพื่อรักษาสรวงสวรรค์ของนักเล่นแร่แปรธาตุ