TMZ Investigates: The Miracle Children of the Amazon (2023)

TMZ Investigates: The Miracle Children of the Amazon (2023)


ไอเอ็ม: 6.5
ระยะเวลา:89 นาที
แสดงให้เห็นว่าเด็กสี่คนซึ่งมีหนึ่งคนอายุหนึ่งขวบรอดชีวิตมาได้หลังจากเครื่องบินตกและรอดชีวิตมาได้ 40 วันในป่าได้อย่างไร