To Freedom (2023)

To Freedom (2023)


ไอเอ็ม: 4.8
ระยะเวลา:93 นาที
โทบิและโชลาอยู่ในช่วงสูงสุดของการแต่งงาน 5 ปีและยังคงรักกันเหมือนตอนที่เพิ่งแต่งงานใหม่ จนกระทั่งการหายตัวไปของภรรยาในคืนที่ฝนตกในคืนหนึ่งที่ทำให้โทบิต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช