Tom Hanks: The Nomad (2023)

Tom Hanks: The Nomad (2023)


ไอเอ็ม: 3.5
ระยะเวลา:48 นาที
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการเป็นนักแสดงที่ทะเยอทะยาน ไปจนถึงการแสดงเป็นตัวละครที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในโลก เขาได้รับชื่อเสียงในฐานะ ‘คนดีของอเมริกา’, ‘มนุษย์ทุกคน’ และเป็นผู้เร่ร่อนแห่งศิลปะ แต่เราทุกคนรู้จักเขา… ในชื่อ Tom Hanks