Under the Christmas Sky (2023)

Under the Christmas Sky (2023)


IMDB: 6.1
ระยะเวลา: 84 นาที
นักฤษฏีชาญดาราฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงคาท์ ได้รับการกำหนดเวลาให้เขาเดินทางเข้าสู่อวกาศครั้งแรกของเขา แต่ถูกคัดออกเนื่องจากอุบัติเหตุ เขาพบคนชายใหม่ที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ดาราฟิสิกส์ในสถานที่ท้องเรื่องท้องเริง พร้อมกันพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเปิดนิทรรศการใหม่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสครับ.